България е на първо място в Европейския съюз по смъртни случаи, причинени от влошеното качество на въздуха. През 2017 година страната ни бе осъдена в Страсбург по заведено дело от Европейската комисия именно заради системното замърсяване на въздуха. Към момента ЕК подготвя серия от наказателни процедури за най-бедната и най-корумпирана страна в Европа, на второ място по смъртност в света, поради зле провежданата политика за опазване на околната среда.

На фона на тази стряскаща картина, оплакванията на гражданите на Бургас за системно отравяне на въздуха и изпускането на феноли от предприятията "Лукойл" и/или "Кроношпан", смятани за най-големи замърсители на областния център, продължават. Оказва се, че местните институции, като РИОСВ и Община Бургас, са безсилни пред сериозния здравословен проблем, който влошава качеството на живот на хората, тъй като измервателните уреди не отчитат завишаване на вредните емисии във въздуха. От друга страна министърът на околната среда нееднократно е заявявал, че отговорността за мръсния въздух стои на плещите на Общините, които трябва да разработват различни стратегии за неговото подобряване. Според Закона за чистотата на атмосферния въздух общините със замърсяване са задължени да имат действащи общински програми за справяне с проблема. Внесените миналата седмица в парламенти промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух предвиждат кметовете да носят персонална отговорност за качеството на въздуха и да бъдат лично глобявани за мръсния въздух в общините си.

Мръсният въздух в Бургас оказва кумулативно негативен ефект както върху здравето на жителите на града, така и върху икономиката на топоса. Обезлюдяването на Бургас е факт. За това говорят многобройните непродадени апартаменти и тези, които се отдават под наем, както и разширяването на настоящите и построяването на нови онкологични отделения.Тенденцията бургазлии да се изнасят от административния център и да закупуват жилища в близките села и градове, както и трайната миграция към столицата и Западна Европа, все повече се засилва. Това се дължи не само на изкуствено завишените цени на стоки и услуги, на фона на средна работна заплата от 700 лева, но и на влошеното качество на въздуха и липсата на професионална реализация в Бургас. Все повече млади двойки напускат града, като една от основните причини е нежеланието им да отглеждат децата си в отровена околна среда. Официалните данни се маскират, като близките малки населени места биват присъединявани към града като жилищни квартали. Това се налага от желанието да бъдат усвоявани по-големи суми по програми, финансирани от европейските фондове, тъй като размерът на отпусканите средства се формира и от броя на населението.

В демократичните страни и общества решенията за справяне със сериозните проблеми, засягащи пряко здравето и живота на хората, се вземат след широки обществени обсъждания и провеждането на референдуми. По този път са тръгнали и група общински съветници на Бургас - независими и с различни политически окраски, подкрепени от неправителствени организации и инициативни комитети - всички те обединени от желанието си качеството на въздуха в Бургас да бъде подобрено. Както вчера LIBERTA.BG съобщи (тук), днес в черноморския град се проведе кръгла маса, на която бе обсъден казусът с мръсния атмосферен въздух и неговото решаване след провеждане на референдум. "Ад хок" въпросите за евентуалния референдум бяха преработени и претърпяха изменения, като присъстващите взеха консенсусно решение те да бъдат съобразени с компетенциите и правомощията на местната власт, кмета и регионалните държавни структури, отговарящи за опазването на околната среда, за да бъдат максимално ефективни.

До Общински съвет Бургас ще бъде отправено предложение за внасяне на точка в дневния ред на предстоящото заседание - за провеждане на местен референдум ведно с предстоящите избори през 2019 г. за кметове и общински съветници. Желанието на вносителите на предложението в местния парламент е организационно-техническата подготовка да бъде възложена на кмета на община Бургас и неговата администрация.

Референдумът ще предостави възможност на гражданите да изразят мнение и вземат отношение по въпроси, свързани с дейността на основните според тях замърсители на въздуха ("Лукойл" и "Кроношпан"), борбата с фините прахови частици, изпускането на феноли и сключване на договор между Община Бургас и независима  международна организация за изготвяне на пълен анализ на състава на въздуха в Бургас и извършване на ежемесечен мониторинг. Необходимостта от такъв договор произтича от ниското доверие към институциите в България и представените официални данни от тях при замерването на вредните емисии. 

Пряката форма на управление, каквато е и рефередумът, ще спомогне за постигането на конкретни резултати при борбата с мръсния въздух в Бургас и ще покаже, че институциите искат да се справят с проблема заедно с гражданите, изхождайки от техните желания и потребности. 

Инициатива за провеждане на местен рефередум, касаещ качеството на въздуха, е започнала и в Русе. Така Бургас ще бъде вторият град в страната, в който властта ще покаже, че работи в обществен интерес и мнението на гражданите е на първо място.

Оставете коментар

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.