На първи ноември в края на работния ден в деловодството на Народното събрание е внесен текст, с който се определя тавана на сумите за неимуществени вреди, които застрахователите изплащат на приближените след смърт на техен близък при ПТП или злополука. Вносителят Менда Стоянова от ГЕРБ е оценила вредите на 20 000 лв. максимално еднократно обезщетения за съпрузите, децата и родителите на загиналия, 15 000 лв. за братя и сестри и 5 000 лв. за други лица по изключение. Промените не са мотивирани и влизат между две четения на законопроекта за промени в Кодекса за застраховането, пише в своя публикация Бивол.

Липсата на обществен дебат преди предприемане на такава законодателна инициатива демонстрира грубо погазване на обществения интерес за сметка на желанието да бъде обслужен и облагодетелстван корпоративния. С внесените от Менда Стоянова лобистки предложения за изменение и допълнение на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на застраховането на практика се поставя лимит на скръбта на близкте на загиналия с фиксирана горна граница на "пазарната цена". Изводът, че липсата на етика и морал в нормотворческата дейност на законодателя (Менда Стоянова, депутат) кореспондира правопропорционално с ценностната система на народните представители и вносителите на закони, се извежда сам от себе си.

Ето как коментра съдия Методи Лалов законодателната поправка в "застрахователния бизнес":

Човешкият живот е безценен и поради това не подлежи на остойностяване. Неимуществените вреди - болките и страданията, причинени на правоимащите лица (според ТР 1/2016 г. по т.д. 1/2016 г на ВКС), обаче не са еднакви и зависят от много и различни фактори - възрастта на починалия; близостта и привързаността между него и правоимащите лица; наличието или не на други лица, които да се грижат за преживелия и т.н. Затова размерът на обезщетението на тези вреди е детерминиран от различни конкретни фактори и поради това се определя по справедливост. Предложението за "таван" на обезщетението, чиито размер при това съответства на малолитражна кола от нескъпа марка (например Дачия), е истински цинизъм. Това предложение е показателно за ценностната система на предложителите. Но след като живеем недостойно, няма как да очакваме, че ще получаваме достойно обезщетение за скръбта към близките ни.

Оставете коментар

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.