Защо е изгодно за България да се присъедини към Шенген сега? На този въпрос дава отговор  финансовият и икономически експерт Румен Гълъбинов.

Ето какво казва той:

Фундаменталната идея на Шенгенското споразумение и Конвенцията за неговото прилагане е да бъде осигурена възможността за свободно пресичане на границите между Шенгенските държави, като в същото време се гарантира необходимото ниво на сигурност на държавите-членки.  Това се постига чрез въвеждане на серия от мерки, компенсиращи „дефицита на сигурност”, следствие от премахването на контрола на вътрешните граници:

– общи стандарти за граничен контрол на външна граница;
– хармонизирана визова политика;
– трансгранично полицейско и съдебно сътрудничество;
– въвеждане на Шенгенска информационна система; 
– ШИС; 
– хармонизиране на националното законодателство.

Днес 25 държави прилагат в пълна степен съвкупността от Шенгенските разпоредби. От тях 22 са държави-членки на ЕС, плюс Исландия, Норвегия и Швейцария.

От практическа гледна точка, отпадането на контрола по граничните пунктове означава по-лесни, съответно повече на брой пътувания и превози. Възможни са позитивни ефекти за българските туроператори заради по-лесните „комбинирани“ пътувания. Наличието на „шенгенска виза“ ще позволи на туристите да се придвижват свободно в цялото пространство.

България може да развие и предимствата си на транзитна страна. Очакваното общо разширяване на пътуванията в рамките на Шенгенското пространство ще увеличи и броя на преминаващите през България. Основните направления са две – от Турция и Гърция към Западна Европа, и за всички пътуващи от страни членки на Шенгенското споразумение към курортите на Турция и Гърция. Присъединяването към Шенген на България и Румъния ще създаде допълнителни условия за развитието на общо икономическо пространство в региона. Това предполага интеграция на веригите на добавена стойност, т.е. задълбочаване на взаимната обвързаност на предприятията в региона. Компаниите ще имат право да избират къде да позиционират отделни центрове за услуги и дейности, т.е. там, където открият най-големи бизнес предимства, като тези центрове ще обслужват територии през националните граници.

Отпадането на вътрешните граници в ЕС и унифицирането на изискванията към стоките (санитарни и пр.) премахват сериозни пречки и улесняват търговията в рамките на ЕС. От друга страна, прилагането на европейските изисквания за външните граници на ЕС ще намали пречките и пред търговията с трети страни.

Бизнесът ще има възможности за привличане на повече клиенти от съседни държави или директно да се разраства. Потребителите ще печелят както от достъпа до алтернативни възможности за пазаруване, използване на услуги (включително използване на близки летища и т.н.), така и от оптималните цени при засилената конкуренция в широк регионален пазар. В по-дългосрочен план ефектите за бизнес средата ще са засилване на конкуренцията в регионален мащаб, намаляване на монополите и картелите.

Присъединяването на България към Шенгенското пространство безспорно ще бъде положителено с големи икономическите ползи.

 

 

Оставете коментар

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.