Предстоят тежки месеци за властелините на българския политико-олигархичен-мафиотски-банкстерски модел на управление

Имитацията на борба с корупцията в България, която ни демонстрират официалните власти, придружена с липсата на разследвания за сериозни финансови операции и парични постъпления към сметки на политици, както и прикриването на пране на пари, не са тайна за чуждите служби, които гледат на страната ни не само като на ненадежден партньор, но и като на проводник на престъпни практики по света.

Уродливата симбиоза между законодателната, изпълнителната и съдебната власт най-вероятно много скоро ще бъде разбита отвън, което при всички положения ще постави България в унизително международно положение и ще бъдат отблъснати и малкото чуждестранни инвеститори.

Независимо от демонстрирането на ведро настроение, разходките с джип и раздаването на пари през прозореца, поръчковото социологическо проучване за високо доверие към прокуратурата и активността в парламента, демонстрираща привидна загриженост за гражданите, изразяваща се за бъдещо, неопределено във времето сваляне на ставките за лекарства, книги и хляб, реалността е съвсем различна и тя чука на българските порти от САЩ и ЕК.

Вчера се проведе поредното заседание по Закона РИКО в САЩ, окръг Ню Йорк. Гражданско дело е по искова молба срещу депутата от ДПС Делян Пеевски, шефовете на ПИБ, "Булгартабак", БНБ, квесторите на КТБ и др., за което вече сме писали (виж тук, тук и тук). Следващото заседание по този съдебен процес е насрочено за месец септември тази година. Освен граждански, законът РИКО предвижда и рестриктивен наказателен елемент. Източници на LIBERTA.BG от САЩ коментират, че най-вероятно тогава в съда ще бъдат внесени и обвинителни актове от американската прокуратура. Американското законодателство не предвижда повдигане на обвинения и дълго и разточително разследване, което може да не стигне до внясяне на обвинителни актове в съда, на което сме най-често свидетели в България. В САЩ прокуратурата директо повдига обвинения пред съда срещу конкретни  лица. 

Освен по Закона РИКО, федералните власти и прокурори работят паралелно по още 2 разследвания, свързани с важни фигури в България. Те касаят пране на пари, контрабанда на акцизни стоки и трафик на оръжия. Активността по тях е много голяма, защото засяга хора с позиции в законодателната, съдебната и изпълнителната власт в България, което най-вероятно отвън се приема като държавна политика.  Прикосновеността на лицата е не само пряка - като участващи в престъпни деяния с международен характер, но и косвена - като осигуряване на чадър и непровеждане на разследвания на местна почва. 

Погазването на заоните в България от тези, които трявба да ги създават, и от тези, които трябва да ги охраняват и да следят за тяхното спазване, намира отражения и в поредния шамар за страната ни. Холяндия няма да подкрепи България за влизането в Шенген, заради огромната корупция, продажбата на българско гражданство, прането на пари и липсата на адекватни действия от страна на официалните власти по тези въпроси. България трябва да се справи с корупцията и с проблемите в правосъдната система, за да получи подкрепа от Холандия за членство в Шенген. Това каза днес външният министър на страната Стеф Блок на пресконференция, след като се срещна с премиера Бойко Борисов и с вицепремиера Екатерина Захариева

Moody’s е понижила дългосрочния депозитен рейтинг на Първа инвестиционна банка от B1 на B2, като запазва стабилната перспектива. Освен това с една степен се понижават и оценките на рейтинговата агенция за вътрешната стабилност и сила на банката (т. нар. baseline credit assessment - BCA), която не включва възможността и вероятността за външна подкрепа от акционерите или държавата, пише "Капитал".
Днес ЕК също излезе с остър доклад  и предвижда и наказание при неизпълнение на препоръките, като замразяване и орязване на еврофондовете за България. Брюксел иска да види осъдени политици от високите етажи на властта за корупция и да бъде пресечено прането на пари. 

Институционалните недостатъци, регулаторната несигурност, корупцията и недостатъчното предлагане на работна ръка продължават да са сред основните пречки пред инвестициите, пише "Епицентър", цитирайки документа. И още:

- Държавните предприятия страдат от слабо корпоративно управление, което се отразява в голяма степен върху техните икономически показатели, се отчита в препоръката. 

- На риска от корупция трябва да бъде обърнато по-сериозно внимание, тъй като тя представлява предикатно престъпление за изпирането на пари. 

- Българските органи ще трябва да покажат конкретни и трайни резултати, демонстрирани чрез окончателни решения по дела за корупция по високите етажи на властта.

- Реформите в публичната администрация и електронното управление 
продължават да бъдат бавни и не водят до достатъчни подобрения, а бизнес  средата остава слаба. 

- Секторът на здравеопазването все още се характеризира с ниски публични разходи. Хората в България са изправени пред ограничен достъп до здравеопазване, причинен от неравномерното разпределение на ограничените ресурси и слабото покритие на здравното осигуряване.

- Образователните резултати са ниски и продължават да бъдат силно повлияни от социално-икономическия статус на родителите. Това отразява предизвикателствата, свързани с качеството и приобщаващия характер на системата на образование и обучение. България инвестира недостатъчно средства в образованието, особено в предучилищното и началното образование - две области, които са от решаващо значение за създаването на равни възможности от ранна възраст. 

Това са част от изводите на ЕК, които фактически са тежка оценка за състоянието на държавата.

Европейската комисия препоръчва на България и още няколко страни-членки да засилят борбата си срещу прането на пари. Това обяви еврокомисарят за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис като част от специфичните препоръки при оповестяването на пролетния пакет от Европейския семестър за тази година.

„На няколко страни, по-точно България, Дания, Естония, Латвия, Малта и Швеция ние препоръчваме да предприемат специфични мерки в борбата срещу прането на пари. Ако те не се справят с недостатъците, то това би могло сериозно да подкопае доверието в европейския банков сектор. По тази причина това е европейски проблем и ние трябва да работим върху него като такъв“, каза Домбровскис, цитиран от БНР.

В тази връзка Комисията препоръчва да се засили ефективният надзор върху сектора, да се направи адекватна оценка на активите, в т.ч. да се дадат допълнителни банкови гаранции и да се задейства работещ вторичен пазар за необслужвани кредити. Комисията препоръчва също така да се вземат мерки срещу недекларирания труд и незаконната търговия с горива.

В препоръката на Съвета на Европейския съюз относно националната програма за реформи на България за 2019 г. се правят няколко констатации.В нея се подчертава, че Комисията може да поиска от дадена държава членка да преразгледа своето споразумение за партньорство и съответните програми и да предложи промени в тях. Като цяло, становището на Съвета е, че се очаква България да спази разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж през 2019 и 2020 г.

Данъчните приходи и спазването на данъчното законодателство се подобряват и са въведени редица инициативи. Въпреки това събирането на данъци не изглежда да се подобрява навсякъде със същото темпо. Това се отнася особено за свързаните с труда данъци, вноските за социална сигурност и някои категории акцизи. Съществуват също така данни, че недекларираният труд и незаконната търговия с горива продължават да бъдат предизвикателство. Продължаването на усилията за подобряване на събирането на данъци и предприемането на допълнителни целенасочени мерки за справяне с предизвикателствата в специфични области на данъчната система е от първостепенно значение за допълнително намаляване на все още големия дял на сивата икономика, пише в документа.

Държавните предприятия страдат от слабо корпоративно управление,което се отразява в голяма степен върху техните икономически показатели, се отчита в препоръката.

България е приела законодателни изменения през 2018 г. и работи за пълното транспониране на Директива 2015/849 (Четвърта директива относно борбата с изпирането на пари). Следва да се обърне внимание на ефективното прилагане на тези мерки. Органите все още не са приключили и не са уведомили на националната оценка на риска, която е крайъгълен камък в разработването на адекватни национални политики за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Освен това последните събития в банковия сектор показват, че е необходимо да се засили националният надзор върху международните финансови сделки и да се гарантира ефективното прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари. На риска от корупция трябва да бъде обърнато по-сериозно внимание, тъй като тя представлява предикатно престъпление за изпирането на пари. Българските органи ще трябва да покажат конкретни и трайни резултати, демонстрирани чрез окончателни решения по дела за корупция по високите етажи на властта. Използването на финансовите разследвания и финансовото профилиране е ограничено, пише в препоръката.

Въпреки увеличението на държавния бюджет за научни изследвания през 2018 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност остават много ниски както в частния, така и в публичния сектор. Частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност са монопол на големи мултинационални дружества и са концентрирани в региона на столицата, констатира Съветът на ЕС.

Реформите в публичната администрация и електронното управление продължават да бъдат бавни и не водят до достатъчни подобрения, а бизнес средата остава слаба. Бяха приети редица мерки за реформа, но тяхното прилагане на практика изостава. Институционалните недостатъци, регулаторната несигурност, корупцията и недостатъчното предлагане на работна ръка продължават да са сред основните пречки пред инвестициите, пише в документа.

Управлението в публичния сектор се нуждае от повече прозрачност, по-ясни правила и дългосрочна перспектива. Забелязват се недостатъци и в областта на изпитването и безопасността на продуктите, дължащи се на ограничени финансови и човешки ресурси. Честото използване на пряко възлагане на обществени поръчки и големият брой единични оферти представляват заплаха за прозрачността и ефективността на системата.Административният капацитет на сектора на обществените поръчки продължава да бъде предизвикателство. Значителното забавяне на въвеждането на електронни обществени поръчки не позволява по-нататъшно подобряване на прозрачността и ефикасността на процедурите за възлагане на обществени поръчки, отчита още Съветът на ЕС.

Съветът на Европейския съйз препоръчва на България да предприеме следните действия през 2019 и 2020 г.:

1. Да подобри събирането на данъците чрез целенасочени мерки в области като данъците върху горивата и труда. Да модернизира корпоративното управление на държавните предприятия чрез приемането и привеждането в действие на бъдещото законодателство.

2. Да гарантира стабилността на банковия сектор чрез засилване на надзора, насърчаване на адекватната оценка на активите, включително банковите обезпечения, и насърчаване на функциониращ вторичен пазар за необслужваните заеми. Да гарантира ефективен надзор и прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари. Да укрепи небанковия финансов сектор чрез ефективно прилагане на основан на риска надзор, изпълнение на приетите наскоро насоки за оценка и осъществяване на надзор на групово равнище. Да изпълни предстоящата пътна карта за справяне с установените пропуски в нормативната уредба за обявяване в несъстоятелност. Да насърчава стабилността на сектора на автомобилното застраховане чрез преодоляване на пазарните предизвикателства и оставащите структурни слабости.

3. Да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като отчита регионалните различия и подобрява бизнес средата.

4. Да подобри пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения. Да повиши качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и обучението, по-специално за ромите и другите групи в неравностойно положение. Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги и услуги по заетостта и по-ефективно подпомагане на минималните доходи.

Да подобри достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и справяне с недостига на медицински специалисти.

Докато България е на път на бъде поставена в тежка политическа и икономическа изолация, двадесет и един адвокати наводниха вчера залата на Нюйоркския съд по дело, свързано с тежки обвинения срещу български политик, банкови институции и фирми, пише Фрог нюз.

Причината е конституирането на съда и определяне процедурата по делото срещу Делян Пеевски, ПИБ, БНБ, квестори от КТБ и други ответници. Огромният брой адвокати са представлявали интересите на Пеевски, Цеко Минев, Ивайло Мутафчиев и други ответници.

Истинско адвокатско нашествие, което учуди американските юристи в палатата, които са видели доста знакови процеси през годините, коментираха за Фрог нюз свидетели на заседанието.

Съдът е насрочил следващото заседание за началото на септември. Дотогава ще бъдат разгледани обясненията и позициите на страните по делото. Особено важно е решението на магистратите да бъдат разсекретени банковите сметки на депутата от ДПС Пеевски в чужбина и крайните собственици на офшорките, свързани с него, научи Фрог нюз от свои източници в американския мегаполис. Това означава, че през септември е много вероятно на Пеевски да бъде повдигнато обвинение по закона РИКО, свързано с ново разследване срещу него от ФБР и други институции на САЩ, противодействащи на пране на пари, укриване на доходи или разкриване на доходи с престъпен произход, твърдят запознати. Според тях би било редно българската прокуратура на свой ред да извърши разследване по фактите, събрани от партньорските служби на Вашингтон, защото такава е практиката за страните, членки на НАТО. Това е било обяснено надлежно на зам.-главния прокурор Иван Гешев, който бе в САЩ през март т.г. С него зад океана бе и заместник-председателят на ДАНС Недялко Недялков.

На 15 май главният прокурор Сотир Цацаров разпореди на ДАНС да извърши проверка на банкови сметки и офшорни фирми, свързани с български политици и властници. В случая е задължително българската страна да поиска събраната документация от американските служби и да започне свое разследване на Пеевски. Вместо това прокурор Иван Гешев сам стана герой в скандал с фирми и имоти на жената, с която живее на съпружески начала.

Друга институция, която би могла да започне проверка на Пеевски е КПКОНПИ. Нейният председател Пламен Георгиев обаче също попадна в скандала „Апартаментгейт“ и бе принуден да излезе в отпуск. В същия скандал бе забъркан и заместникът на мегаструктурата Антон Славчев, който обаче кой знае защо не бе отстранен докато се извършва проверката на фактите, които го уличават в неясно придобиване на имот.
Ако през септември се стигне до повдигане на обвинение на Делян Пеевски, това означава съдебен процес и вероятна присъда, смятат юристи. Според тях най-важното в случая е, че ще бъдат осветени негови сметки в Дубай и на други места, както и офшорките, с които е свързан. По този начин ще се сглоби картината на неговия бизнес и ще стане ясно дали той е кристално чист, както твърдят български институции или е престъпен, каквито съмнения битуват в публичното пространство.

Припомняме, че има заведена искова молба за над 200 000 000 щатски долара по Закона РИКО в Окръжния съд на САЩ, Окръг Ню Йорк, срещу Пеевски, ПИБ, собствениците й Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, квесторите на КТБ, „Булгартабак“, БНБ и др. ответници.

На ответните страни са изпратени призовки още през месец декември на 2018 г. Като страна в процеса се конституира и прокуратурата на САЩ.

Подаденият иск се позовава на Закона RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Приет е през 70-те години на миналия век за борба с мафията, изключително рестриктивен е, а процедурата по него се отличава с бързината си. Инициатор на този закон е легендарният шеф на ФБР Джон Едгар Хувър. След влизането му в сила само за един месец са арестувани и дадени на съд над 20 от най-известните мафиотски кланове в САЩ.

Ищците претендират за обезщетение за „извършването на различни деликатни и неправомерни деяния, и незаконосъобразно поведение, в собствена полза, с цел печалба и получаване на допълнителни облаги, които деяния са насочени към отнемане с измама от ищците“ и други неправомерни действия, като неизпълнение на договорни задължения, присвояване, измама, контрабанда на цигари, незаконни трансфери на US фондове и др. деяния.

Ето част от исковата молба:

„Съгласно предоставената ни информация, първата група се състои от Еър, Харис, Хариът, Ангелов, ПИБ, акционерите на ПИБ Минев, Мутафчиев, Мелън Банк и Ийтън Ванс (наричана по-долу „Първата група”). Тези ответници се сговарят да направят така, че да бъдат взети с цел измама кредити срещу имуществото на Еър в Силвър Бийч чрез изцяло притежаваното му българско дъщерно дружество – ЕПД, който заговор в крайна сметка дава възможност на Харис, Хариът и Ангелов, със съучастието на ПИБ и акционерите на същата да присвоят парите от кредитите за изграждането на проекта СБ и да купят мексиканските облигации единствено за собствена изгода, като в същото време дават възможност на ПИБ да се сдобие с контрол и право на собственост върху процесните средства и да ги открадне както за своя собствена облага, така и в полза на останалите ответници от Втората група – Пеевски, БНБ, ВТБ, НСН, БТ, Лютов, Костадинчев, Табак Маркет, Сиболе, Астерия, Вили Вист и Промишлено строителство холдинг“

Общо докладът на Нюйоркския съд за събраните доказателства и документи по исковата молба е около 170 страници.

Появата на 21 адвокати във вторник в съда в Ню Йорк е сравнима само с делото срещу Иран по обвинения за съпричастност към терористичния акт на 11 септември 2001 година. Но и по това дело защитниците са били по-малко, макар да се стига до присъда от 10,5 милиарда долара обезщетение, което Техеран трябва да изплати на близките на загиналите в Търговския център, коментират запознати.