От първи септември 2018 г. в аптектите ни вече не се продава френският медикамент Osseor 2 g granules for oral suspension. Предназначението му е за лечение на тежка остеопороза при жени в постменопауза и при възрастни мъже с висок риск от фрактури, за които лечението с други лекарствени продукти, одобрени за лечение на остеопороза, не е възможно поради противопоказания или непоносимост.
От 01.09.2018 г., Klimonorm 2 mg, който се приема при: хормонозаместителна терапия при симптоми на естрогенен дефицит при пост- и перименопаузални жени; хормонозаместителна терапия за симптоми на естрогенен дефицит при жени, на които последният цикъл е бил най-малко преди 6 месеца; профилактика на остеопороза при постменопаузални жени с повишен риск от бъдещи фрактури, които са показали непоносимост или са противопоказани за лечение с други лекарствени продукти, предназначени за профилактика на остеопороза - е преустановен от българския пазар.

От октомври 2018 няма да се предлага у нас Cytoblastin solution for injection. Цитобластинът се прилага като монотерапия, често в комбинация с други цитостатици и/или лъчетерапия за лечение на: злокачествени неходжкинови лимфоми; Болест на Ходжкин; авансирал карцином на тестисите; рецидивирал или метастатичен карцином на млечна жлеза (когато антрациклин-съдържащите режими са неефективни); хистиоцитоза на Лангерхансовите клетки (Хистиоцитоза Х).

От януари 2019 г. медикамънтът българско производство Rocaltrol 0.25 micrograms soft capsules също ще бъде спрян. Назначавасе при установена остеопороза в постменопауза; бъбречна остеодистрофия, при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, особено при болни на хемодиализа; вторичен хиперпаратиреоидизъм, при пациенти с умерена до тежка хронична бъбречна недостатъчност (преддиализа); постоперативен хипопаратиреоидизъм; Витамин Д-зависим рахит; Витамин Д-резистентен рахит с хипофосфатемия.

От 01.09.2019 г. в апетките няма да може да бъде намерен и Rizatriptan Actavis orodispersible, който се назначава за лечение на острата фаза на главоболие при мигренозни пристъпи, с или без аура.

През 2019 г. се спират продажбите на Exviera - за лечение на хроничен хепатит С, а от месец май на същата година и на Arzerra - за лекуване на лимфоцитна левкемия.

Това се налага поради постъпили уведомления до Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) от притежателите на разрешения за употреба (ПРУ) на тези медикаменти и считано от посочените дати, гореизборените лекарствени продукти са/ще бъдат постоянно преустановени за продажба на територията на България.

Оставете коментар

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.