Поморийската кооперация ще съди държавата, имуществата й възлизат на близо 8 милиона лева. Издирват се наследници на солници в Израел, Гърция и Белгия

ПРИВАТИЗАЦИЯ ИЛИ ВТОРА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ


  Дялов капитал


Оценка на имуществото

Приватизацията на "Анхиалски солници" се оказва втора национализация. От нея губят действителните и единствени собственици, респективно и техните наследници. Съдебната битка ще приключи с мега дело срещу държавата. "Вече няма какво да губим!", споделиха огорчените и измамените член-кооператори. Според съдебно-икономическа експертиза имуществата на "Анхиалски солници" възлизат на близо 8 000 000 лева. Едновременно се издирват наследниците на собственици на солници в Израел (тук), Гърция и Белгия. Те ще бъдат поканени да подкрепят справедливата кауза - срещу държавата, която ограби стотици трудолюбиви българи, съсипа живота им, а част от тях прокуди отвъд България и ги анатемоса като "врагове на народа". Сега техните наследници са потърпевши от безобразията на недосегаемите приватизатори. В кооперацията членуват 420 човека от различни градове на страната.

ВОДОСВЕТ СЛЕД ВСЯКО СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО

През пролетта на 2002 г. в  поморийския  храм "Св. Рождество Богородично" е отслужен водосвет за здраве на българските съдии Поликсения Мойнова, Йорданка Данова, Мария Логофетова от Върховния касационен съд на Република България и на техните колеги от Бургаски окръжен съд -  Мариана Маринова, Росица Темелкова и Кремена Лазарова. Идеята за ритуала в черквата била на живи членове на бившата кооперация, които са дочакали добрата вест за възстановеното правоприемство на Българско солопроизводително кооперативно дружество "Анхиалски солници", създадено през далечната 1922 година. Заветът на тези трудолюбиви и предприемчиви българи на достолепна възраст  бил - след всяко спечелено дело да се прави водосвет за здраве на магистрати, които действително работят усърдно за хората. В името на закона. И на справедливостта.   


Протокол от основаването на "Анхиалски солници" - 1922 г.


  Устав

Частните солници в Поморие са национализирани през 1951 г. с Постановление № 448 на Министерски съвет 

С имуществото на "Анхиалски солници" и на акционерно дружество "Гларус" са създадени държавните  "Черноморски солници" – Бургас с цех в Поморие, който ползва  активите на поморийската солна кооперация – земи, сгради, машини, инсталации, имоти в строеж , складове, ценни книжа, неплатена сол и др., описани в нарочен баланс. След промените в България през 1989 г. кооперацията започва да си търси имуществата и води съдебни дела до днес.

Преди няколко месеца наследници на някогашните собственици организираха протест пред сградата на Апелативна прокуратура-Бургас с настояване да се започне разследване за откраднатите имоти на БСКД Анхиалски солниция , а лицата, извършили закононарушения, да бъдат привлечени към наказателна отговорност (тук).

ИВАН ПРОДАНОВ ИВАНОВ ПРОДАВА НА ИВАН ПРОДАНОВ ИВАНОВ 

Анхиалски солници Поморие
Клетвена декларация на Иван Проданов Иванов

LIBERTA.BG разполага с документи за драстични случаи на източване на "Анхиалски солници" от едно и също лице. Това е бившият председател на КНСБ в община Поморие Иван Проданов Иванов, назначен от Министерството на промишлеността за управител на поморийския цех с наименование "Поморийски солници" ЕАД след отделянето му от "Черноморски солници" – Бургас. През 2006 г. той регистрира нова фирма "М-Поморийски солници" ЕАД - гр. Пловдив с дублираща дейност. В тази нова фирма пак той си е изпълнителен директор.
А какъв е Иван Проданов Иванов в СОЛДЕКС - гр. Пловдив? 
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол отказва информация на "Анхиалски солници", позовавайки се на чл. 31, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация, когато се отнася  до данни на трето лице, от което се търси съгласие за предоставянето им. LIBERTA.BG установи, че "СОЛДЕКС" ЕООД в града на тепетата е учредено от физически лица - Иван Проданов Иванов е в съвета на директорите и дружеството се представлява от...Иван Проданов Иванов. Същият управлява едновременно и "Поморийски солници" ЕАД.
Сторъкият поморийски Шива на приватизацията подписва клетвена декларация през 2004 г., че в ръководеното от него дружество няма данни за предявени реституционни претенции и изготвя приватизационен анализ и меморандум. За него съдебното решение за правоприемство на БСКД "Анхиалски солници" явно няма никакво значение. 

Анхиалски солници Поморие
Останки от съборения жълт склад, намиращ се до морския бряг

В писмо от 2000 г. до министерство на икономиката и агенцията по приватизация,  председателят на "Анхиалски солници" Димитър Граматиков (Бог да прости!) за пореден път напомня, че след национализацията е създадено ДМСП "Поморийски солници" с активите на БСКД "Анхиалски солници", като отново е приложил документи, за да се избегнат нежелани последици. Изпратени са и писма до "Черноморски солници" ЕАД - Бургас и Министерство на икономиката с № 04-00-97/27.05.1993 г. от кмета на община Поморие Михаил Щерев. Предприятието ДМСП "Поморийски солници" е обявено за приватизация в ДВ бр. 54 от 2000 г. При извършената приватизация не са отчетени правата на член-кооператорите и техните наследници върху имуществото и ДМА на кооперативното дружество, произтичащи от дяловото участие на наследодателите им. Не е предвидена квота, обезпечаваща на правоимащите член-кооператори дялове в дружеството.

Иван Проданов Иванов залага жълтия склад с желязна пристройка на солната кооперация в банка ОББ-клон Поморие, след което го продава на частно лице. LIBERTA.BG установи, че собственик на заложения, а после продаден имот, е шефът на ОББ-Поморие Грудимир Николов Грудев. Активната приватизаторска дейност на сторъкия Шива от Поморие жъне резултати под носа на разследващи, прокурори, ведомства, агенции, кметове, временно изпълняващ длъжността кмет. И още -  експерти и квотни съдии в конфликт на интереси. Възможно ли е всички да са били заблудени от клетвената декларация, подписана от Иван Проданов Иванове и ако е така – къде са били разследващите полицаи и прокурори? В архива на кооперацията се съхраняват жалби с прикрепена обратна разписка до главния прокурор на Република България Никола Филчев, главния прокурор на РБ Борис Велчев и главния прокурор на РБ Сотир Цацаров.  

ОБЩИНА ПОМОРИЕ СЕ РАЗПОРЕЖДА С ИМУЩЕСТВОТО НА "АНХИАЛСКИ СОЛНИЦИ" КАТО СЪС СВОЕ 

До 2009 г. черноморската община е изпълнявала дейността по поддържане на Кадастъра и от там тръгва голямата измама. Дори и сега имот (склад) на "Анхиалски солници" с № 1445, а по-късно сменен на №4005, се води в Агенция по геодезия, картография и кадастър - Бургас на името на Община Поморие, а е закупен от частно лице.

Анхиалски солници Поморие
Строеж на каменния склад (1935г.), сега там се намира BILLA

Скандален е случаят с друг имот на кооперацията - каменният склад, съборен от временно изпълняващия длъжността кмет Никола Костадинов с несъстоятелния довод за прокарване на път...с цел изхвърляне на отпадъци. Този имот е описан в нарочния баланс на "Анхиалски солници". На мястото на каменния склад днес се намира магазин BILLA. Какво е било законовото основание? Или се е изпълнявала поръчка за събарянето на склада? 

 


Обявените за "врагове на народа" член-кооператори

Очаквайте продължение на разследването за недосегаемите приватизатори на "Анхиалски солници"...


Обявените за "врагове на народа" член-кооператори

 

Оставете коментар

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.