През 2017 г. домакинствата в Европейския съюз (ЕС) изразходват 8,8% от общите си разходи за потребление за „ресторанти и хотели“. Това представлява общ разход от почти 740 милиарда евро, което се равнява на 4,8% от БВП на ЕС или 1400 EUR на всеки жител на ЕС, сочат данните на Евростат.

Малта, Кипър и Испания изразходват най-голям дял от разходите на домакинствата за ресторанти и хотели, а Румъния, Полша и Литва харчат най-малко

В ЕС през 2017 г. делът на разходите на домакинствата, предназначени за „ресторанти и хотели“, е най-голям в Малта (20,2%), Кипър (17,5%) и Испания (16,8%) преди Гърция (15,4%) и Ирландия (14,8%). ). В противоположния край на скалата, Румъния (3.1%), Полша (3.6%) и Литва (3.7%) изразходваха най-ниския дял от разходите на домакинствата си за „ресторанти и хотели“.

Делът на разходите за ресторанти и хотели нараства основно в Малта

Между 2007 и 2017 г. делът на „ресторантите и хотелите“ в общите разходи на домакинствата нараства в повечето държави-членки. По-специално, най-голямото увеличение през този 10-годишен период е отбелязано в Малта (от 15,5% от общите разходи на домакинствата през 2007 г. до 20,2% през 2017 г. или увеличение от 4,7 процентни пункта - п.п.) пред Унгария (+2,8 п.п.). ) и Кипър (+2,7 п. п.). За разлика от тях, делът на „ресторантите и хотелите“ в общите разходи на домакинствата спадна между 2007 и 2017 г. в Румъния (от 5,0% през 2007 г. до 3,1% през 2017 г., или намаление с 1,9 п.п.), следван от Словакия (-0,6 п.п.) и Финландия (-0,1 п.п.), докато в Испания тя остава стабилна.

Разходите на едно средно българско домакинство за "ресторанти и хотели" са едва около 300 евро на човек, или 6.9% от всички покупки и плащания, които е направило през 2017 година. Това поставя страната на 18-о място от общо 28 страни-членки.

Оставете коментар

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.