В различни публикации, споделени в социалните мрежи стотици пъти, се твърди, че преди 1989 г. само едно ТКЗС (Трудово кооперативно земеделско стопанство) у нас е изнасяло за година толкова плодове и зеленчуци, колкото сега е износът на цяла България.

През последните години подобни твърдения периодично се споделят в социалните медии, като предизвикват хиляди реакции. 

Публикациите са различни, но всички внушават, че по времето на комунистическа България, производството и износът на селскостопанска продукция са били ненадминати.

Твърдение: Преди 1989 г. само едно ТКЗС е изнасяло за година толкова плодове и зеленчуци, колкото сега е износът на цяла България

Какво показват фактите?

Свързахме се с Националния статистически институт, откъдето посочиха, че в дигиталната им библиотека са съхранени и посочени по години данните за външната търговия на България. На страници от 270 до 300 са публикувани данни за износа на различни селскостопански продукти от 1987 до 1991 година.

Направихме сравнение на изнесените през 1987, 1988 и 1989 г. различни плодове и зеленчуци с износа през 2021, 2022 и 2023 г., данни за които са достъпни в сайта на Министерството на земеделието и храните. Оттам уточняват, че данните за 2023 г. са прогнозни.

Така например, оранжерийните домати изнесени към други страни през 1987 г. са 11 945 тона, през 1988 г. – 14 972 т, а през 1989 г. – 4 148. За да направим сравнение, проверяваме количествата оранжерийни домати, данните за които са изнесени от Министерството на земеделието и храните. През 2021 г. страната ни е изнесла 15 774,5 тона, през 2022 г. - 13 989,5 т, а през 2023 г. – 17 207,4 тона. Видно е, че количествата през последните години са по-големи от тези в края на 80-те, с изключение на 1988 г.

Подобна е ситуацията с износа на оранжерийни краставици. Данните на Националния статистически институт показват, че през 1987 г. България е изнесла 6178 т, през 1988 г. - 6906 т, а през 1989 г. – 5145 т. Съответно износът е през 2021 г. на същия продукт е бил 6943,5 т., през 2022 г. – 6017, 3, а през 2023 г. – 5693,4 тона.

В графиката е виден и износът за същия период на оранжерийни пиперки, където през 1987 г. са изнесени 2 тона, през 1988 г. – 26 т., а през 1989 г. – 126 т. През 2021 г. – 6273, 4 т., през 2022 г. – 3967,0, а през 2023 г. – 5522, 8 тона.

Проверихме и износът на някои плодове за същия период.

През 1987 г. България е изнесла 40 009 тона ябълки срещу 268,8 тона през 2021 г. През 1988 г. изнесените ябълки са 41 169 т срещу 104, 5 т. през 2022 г., а през 1989 г. данните сочат, че износът на ябълки е 48 740 т срещу 107,7 тона през 2023 г.

Направихме същия сравнителен анализ и за износа на сливи, праскови, грозде и ягоди. Данните показват, че през 1987 г. износът на сливи е 3148 т, през 1988 г. е 3525 т, а през 1989 г. – 8438 т. През 2021 г. – 1290, 2 т., през 2022 г. – 254,9 т., а през 2023 г. – 79,6 тона.

Данните за износа на праскови показва – 1987 г. – 4448 т, 1988 г. – 4276 т, 1989 г. – 6511 т, срещу 2021 г. – 3574,9 тона, 2022 г. – 1689,3 т, 2023 г. – 1762,3 тона.

Всички посочени данни са за целия период по години, а не само за едно ТКЗС, както се твърди в публикацията.

Подобна проверка на AFP, направена в началото на 2023 г., опровергава твърдението, че през 1983 г. България е била на челните места в света по количество произведена селскостопанска продукция.

Заключение 

Твърдението, че преди 1989 г. само едно ТКЗС е изнасяло за година толкова плодове и зеленчуци, колкото сега е износът на цяла България, е НЕВЯРНО. За периода, който изследвахме 1987, 1988 и 1989 г, както и 2021, 2022 и 2023 г. е видно, че страната ни през последните години изнася повече зеленчуци, отколкото в края на комунистическа България. За посочения период има няколко вида плодове, които през 1987, 1988 и 1989 г. са били в по-големи количества отколкото през последните три години, но данните са за цялата страна, а не само за едно ТКЗС.

Оставете коментар

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.